Det er mulig at ny hovedinngang til rådhuset blir lagt til Rådhustorget. Fasaden vil da være åpen mot både Sentrumsbroen og mot jernbanestasjonen. 
 
Bildet viser illustrasjon fra områdeplanen.