Med henvisning til regelverket finner kommunen grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.
 
Det er viktig å tenke på at når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en liten glo starte en brann.
 
Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dette bålforbudet gjelder i forhold til naturen.
 
Forbud mot brenning som tar hensyn til helsen blant folk er fastsatt i Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestby kommune. Forskriften kan leses her.