Vigselsmyndighet i Vestby kommune

Vigsler kan foretas av ordfører, varaordfører eller et av formannskapets medlemmer, samt rådmann eller kultursjef.

Hvem kan vigsles i Vestby ?

Alle kan vigsles i Vestby kommune, uansett bosted.
Kommunens tilbud gjelder for alle, også for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Prøvingsattest må bestilles før vigsel avtales med kommunen

Alle som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest.

Prøvingsattesten bestiller dere hos Skatteetaten.
Søk Skatteetaten om prøvingsattest

Er vilkårene oppfylt utstedes en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Når man har fått prøvingsattesten kan man ta kontakt med kommunen for å få fastsatt en tid for seremonien.

Tidspunkt for vigsel

Vestby kommune åpner for vigsel etter avtale med vigsler. Tidspunktet velges primært innenfor kommunens normalarbeidstid.

Sted for vigsel

  • Vigselen kan foretas i kommunens egne lokaler. Hvilke lokaler som til enhver tid er tilgjengelig fremgår av rutiner for vigsler i Vestby kommune.
  • Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Vestby kommune (vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen.

Rammer for vigselen

Vestby kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet.
Vestby kommune pynter vigselsrommet enkelt og kan tilby enkelt teknisk utstyr for avspilling av musikk. Dekorasjoner og kunstneriske innsalg må brudeparet selv ordne. 

Hva koster vigselen?

Selve vigselen er gratis i Vestby.

Lokaler:
Bruk av kommunens lokaler/kommunal eiendom er gratis. Leie av andre lokaler organiseres og dekkes av brudeparet.

Rammer for vielsen:
Kostnader til pynt og dekorasjoner ut over Vestby kommunes tilbud organiseres og dekkes av brudeparet.

Øvrige innslag i vielsen:
Kostnader til musikk, eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv.

Vigsel utenfor kommunens grenser:
Dersom brudeparet ønsker å vies utenfor kommunens grenser, men at vigsleren skal være fra Vestby kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet kan måtte dekke reiseutgifter for vigsleren og andre merutgifter dette medfører for kommunen.