Hvem kan søke startlån?

Du kan søke startlån hvis du tilhører minst en gruppene nedenfor:     

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser 
  • Du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.

Forutsetningen for å få startlån er at du har høy nok inntekt til å betjene startlånet ved siden av andre utgifter.

Tilskudd

Du kan også søke om tilskudd til formålene nedenfor:

  • Tilpasse bolig
  • Kjøpe eller beholde bolig
  • Refinansiere lånegjeld
  • Prosjektere og/eller tilpasse bolig

Søk via Husbankens nettsider.

Kommunale retningslinjer for startlån

Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for startlån 19. juni 2023. Her kan du lese mer om retningslinjer som gjelder for startlån,