Har du egen brønn?

Drikkevannsforskriften sier at det er eieren av en enkeltvannsforsyning som selv er ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Dette betyr om du har egen brønn så er det du selv som må sørge for at vannet tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav, iberegnet å ta ut prøver og stå for det praktiske og økonomiske for å få prøver analysert.

Deler du brønn med naboen?

Alle brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også hvis vannkilden er et tjern eller en bekk.

Les mer om registrering av felles vannkilder

Det er mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet. Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.