Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mai:

Lokal forskrift gjeldende fra midnatt natt til mandag 10. mai

Regjeringen har nå besluttet at Vestby kommune fra midnatt natt til mandag 10. mai ikke lenger skal ... Les mer

Tidligere høringer og kunngjøringer

Offentlig ettersyn - detaljregulering - ny vei Asko - Sole skog. Frist 28. februar 2021

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 

Ny vei mellom Asko og Sole skog ble vedtatt i Kommuneplan for Vestby 18.3.2019. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien er for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. 

Kartutsnitt ny vei Asko - Sole skog
1