Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. februar:

Endringer i lokale og nasjonale koronaregler

Regjeringen har endret covid-19 forskriften med virkning fra onsdag 10. februar kl 24.00. Endring... Les mer

Tidligere høringer og kunngjøringer

Offentlig ettersyn - detaljregulering - ny vei Asko - Sole skog. Frist 28. februar 2021

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 

Ny vei mellom Asko og Sole skog ble vedtatt i Kommuneplan for Vestby 18.3.2019. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien er for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. 

Kartutsnitt ny vei Asko - Sole skog
1