Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Dt er i selve søknaden at du må få frem opplysninger om at du har et særlig behov for parkeringstillatelse. Problemer med å bære gir ikke rett til parkeringstillatelse.

Forflytningshemmede som søker som passasjer, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med egen parkeringstillatelse for dette. Parkeringstillatelse tildeles kun når den som transporteres ikke kan forlates alene mens bilen flyttes.

Vedlegg til søknaden:

  • Foto i passbildestørrelse 
  • Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
  • Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde  

Søknadsskjema

Vi foretrekker at du sender inn søknaden via vårt digitale skjema dersom du har mulighet til dette. 
Digitalt skjema: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

Dersom du ikke har mulighet til å sende inn skjemaet digitalt, kan du skrive ut papirbasert skjema nedenfor:

Søknadsskjema

Legeattest 

Ofte stilte spørsmål

Jeg kan ikke kjøre selv lengre. Kan jeg bruke kortet som passasjer?
Nei, kortet må leveres inn. Ønsker du å søke om kort som passasjer, må du sende ny søknad.  
 

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?
Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Du må også kunne dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse utenfor bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.
 

Parkeringstillatelsen nærmer seg utløpsdato. Hva skal jeg gjøre?
Hvis du fremdeles har behov for parkeringstillatelse etter utløpsdatoen på kortet ditt, må du søke på nytt før kortet går ut. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din som gjør at for eksempel parkeringsbehovet ditt kan ha endret seg, for eksempel fordi du har byttet bosted eller arbeidssted.

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

Klageadgang

Slik klager du:

  • Klagen må være skriftlig. Vi har ikke noe klageskjema, så klagen skrives som vanlig brev.
  • Det er viktig å få frem alle opplysninger som er vesentlige for saken.
    Eventuelle helseopplysninger som følger klagen må dokumenteres av lege.
  • Klagen sendes til  Vestby kommune som forbereder saken og oversender den til kommunens klageutvalg. 
  • Utvalgets avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Den som klager vil få skriftlig informasjon om avgjørelsen når vedtaket er klart