Send elektronisk faktura til Vestby kommune

Vestby kommune krever fakturaer i EHF-format. ELMA-nummer til Vestby kommune er kommunens organisasjonsnummer: 943485437. 

Fakturaadresse er Vestby kommune, Postboks 144, 1540 Vestby.

De som bestiller varer og tjenester, skal oppgi et 5-sifret ressursnummer ved bestilling. Dette nummert skal påføres fakturaen under «Deres referanse».

Leverandører som ikke får opprettet ELMA før faktura må sendes ut, kan unntaksvis bruke postkasse.regnskap@vestby.kommune.no til dette er på plass. 
 

Vi er forpliktet til å kreve elektronisk faktura (EHF) av alle som leverer varer og tjenester til det offentlige, jf. Forskrift om elektronisk faktura som tråde i kraft 2. april 2019.

Digital faktura fra kommunen

Vestby kommune ønsker å sende alle fakturaer digitalt som eFakturaer, avtalegiro, via Vipps eller digital postkasse (DigiPost). Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. Vi anbefaler alle innbyggere å benytte en av de digitale fakturaformene.

Her finner du mer informasjon om hvilke faktureringsformer vi tilbyr og hvordan du kan motta faktura fra kommunen. 

  • eFaktura 

Bankene endrer løsningen for eFaktura i 2022. Du må selv sjekke at du har innstillingene du ønsker i nettbanken din. Etter 1. desember 2021 må du ha "Ja takk til alle"- samtykke for å motta eFakturaer fra nye utstedere. Etter denne datoen vil det også bli en endring for deg som utfører banktjenester for andre. Vi anbefaler at du oppsøker banken din for mer informasjon om dette. Ønsker du ikke eFaktura fra Vestby kommune, må du reservere deg i din nettbank eller i betalingsapp.

 Du kan lese mer om eFaktura her. 

  • Avtalegiro

​Avtalegiro er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger. Ta kontakt med banken din for å opprette Avtalegiro. Belastningsoppgave blir sendt ut. 

  • Vipps 

Dette forutsetter at du bruker Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen. 

  • Digital postkasse

For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en en av disse leverandørene. Har du allerede avtale om eFaktura eller Avtalegiro, foretrekker vi å bruke det fremfor digital postkasse.

  • Faktura i postkassen 

Fakturaen blir levert i postkassen hvis ingen av de digitale alternativene er tatt i bruk.  

  • Ingen av delene?

Hvis du verken har eFaktura, avtalegiro, Vipps eller DigiPost så vil faktura bli sendt på vanlig måte i posten. Hvis du gjør endringer for hvordan du vil motta fakturaen, vil endringen skje ved neste faktura.

Fakturaoversikt finner du på Min kommune

Via Min kommune kan du nå sjekke post, skjema, fakturaer, eiendomsinformasjon, byggesaker og andre opplysninger som angår deg.

Logg deg inn via ID-porten, på min.kommune.no eller via Min kommune på kommunens nettside.

Som fakturamottaker finner du alle fakturaer kommunen har sendt deg fra 2020 og til dags dato.

Vær oppmerksom på at fakturaen må være tilknyttet et gyldig organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Representerer du en bedrift, må rollen "Post/arkiv" være tildelt deg i Altinn for at du skal kunne logge på og se bedriftens faktura og annen info.

Se infovideo for hva du kan finne på Min kommune her.