Ordsky

Visjon

En av samfunnets viktigste oppgaver er å bidra til at alle barn får en god start. En god barndom setter spor som varer hele livet ut. Barn som har en grunnleggende kompetanse i å få venner og beholde venner, har trygghet og sosiale ferdigheter med seg resten av livet. For oss er disse ordene viktige i dette arbeidet: 

Organisering

Barnehagen er bygd som en 4 avdelingsbarnehage med plass til ca. 80 barn, men organisert med 5 aldersrene grupper. Det vil si at barna i samme årskull går i samme gruppe gjennom hele barnehagelivet. 

Uteområdet er stort og variert. Her er det tradisjonelle lekeapparater som huske, sklie og sandkasse kombinert med hinderløype, skogsområder, bålplass og grønnsakhage. I skogen er det en grillhytte og på oversiden av barnehagen er en kvartalslekeplass med blant annet ballbinge. Dette gir mange muligheter til å gi utfordringer gjennom aktiviteter og lekemuligheter tilpasset hvert enkelt barns utvikling og interesse.
 
Barnehagen er en grønt flagg barnehage, hvilket vil si at det jobbes for å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. 

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Pepperstadmarka barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.