Visjon

Barnehagens visjon er: Sammen gir vi barndommen verdi, vennskap, lek og glede og hverdagsmagi.

Organisering

Hølen FUS barnehage er en tre avdelingsbarnehage. Avdelingene vi har er ekorn, hare og rev/bjørn. Avdelingene er aldersbestemt der det er småbarn på ekorn, mellomstore barn på hare og store barn på rev/bjørn. 

Våre satsningsområder er: tekstkultur og formidling.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Hølen FUS barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.