Visjon

Barnehagens visjon er: Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Organisering

Hølen FUS barnehage er en tre avdelingsbarnehage. Avdelingene vi har er ekorn, hare og rev/bjørn. Avdelingene er aldersbestemt der det er småbarn på ekorn, mellomstore barn på hare og store barn på rev/bjørn. 

Våre satsningsområder er uteliv og lek. Å være ute gir barna muligheten til å utforske naturen og miljøet rundt oss. De lærer å bruke skogen som lekeplass og lage mat ute.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Hølen FUS barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.