Aktiviteter

Har du lyst til å begynne med en fritidsaktivitet? 
I Vestby kommune skal alle barn og ungdom ha mulighet til å delta i minst én fast fritidsaktivitet. Trenger du hjelp til å komme i gang? Usikker på hva som finnes og hvor? Har du utfordringer med transport, utstyr eller økonomi? Trenger du noen som kan hjelpe deg i gang?

AlleMed i Vestby kommune er et samarbeid mellom kommuneorganisasjonen, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og lokalt næringsliv. Sammen skal vi sikre at alle kommunens barn og ungdom, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, får mulighet til å delta i minimum én fast fritidsaktivitet.

Har du en interesse du vil dele med andre?
Vi har flere grupper som møtes jevnlig. Dette kan kan være matlaging, mekking, friluftsliv, rollespill, redesign, brettspill, introduksjon til lokale aktivitetstilbud og annet gruppene ønsker å gjøre. Det handler om å være sammen, gjøre morsomme ting, utforske egne styrker og interesser, og bli kjent med andre hyggelige ungdommer og trygge voksne. Gruppene utvikles for og med ungdom med fokus på mestring, aktivitet, fellesskap og samhold.

Andre møteplasser
Vi arrangerer andre møteplasser og engangsaktiviteter. Det kan være basketballturnering, pizzakveld, quiz, volleyball. Kanskje har du ikke lyst til å delta på selve aktiviteten, men komme for å skravle og grille marshmallows? Det er helt greit! Vi møtes for leirprat, å bli kjent og ha det hyggelig sammen. Informasjon legges ut på Facebook og Instagram. 

Ferieaktiviteter

Vi arrangerer gratis ferieaktiviteter!
Tilbudet er for ungdom fra 8. trinn til 18 år som bor i Vestby kommune. Aktivitetene er blant annet kano- og kajakkturer, overnattingsturer, ulike aktivitets- og fornøyelsesparker, gokart, LAN, kino og mye mer. Informasjon om aktiviteter og skjema for påmelding publiseres på nettsiden og sosiale medier i forkant av skoleferiene. 

Fra 1. april og frem til skolestart i august hvert år er de fleste aktivitetene åpne også for 7. trinn.

Andre tilbud og grupper

Ungdomslosene
Ungdomslosen er et lavterskeltilbud med oppfølging av enkeltbarn/ungdom som står i fare for å falle ut av skolen, fortrinnsvis med henvisning fra skolene. Tilbudet er for ungdom i alderen 10-17 år. Les mer om ungdomslosene her. 

Tankeviruskurs - et gøyalt og nyttig mestringskurs
Her lærer vi om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre. Kurset går over tre ganger à tre timer. I Tankevirus lærer man å gjenkjenne flere «tankevirus» og også psykologiske vitaminer som kan hjelpe oss med å kjenne igjen og håndtere tankevirusene.Tankevirus er også tilgjengelig som app og kan lastes ned fra App Store og Google Play. Les mer om Tankevirus her.

Visste du at Ung Arena også har grupper? 
Gruppene er for deg som vil treffe nye folk, lære, prøve nye aktiviteter og bli mer robust i hverdagen. Vi har ofte grupper som møtes jevnlig i en periode. Innhold og omfang varierer. Les mer om grupper her.
I uke 41 starter nye grupper. Flere av gruppene blir ikke annonsert, men ungdom/foresatte kan snakke med lærer, rådgiver, helsesykepleier eller annen kontaktperson i kommunen for mer informasjon om innhold og påmelding. Det er også mulig å ta direkte kontakt med oss i Ung Arena ved å sende en DM på Instagram, sende e-post til Ung Arena eller kontakte fagkoordinator Isabelle Simble: 908 86 399 eller på e-post.

Hvorfor fritidsaktiviteter?

Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Les Fritidserklæringen her.

Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

Med støtte og veiledning fra Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) skal AlleMed-satsingen i Vestby kommune skape en felles bevissthet, konkrete løsninger og styrke samarbeidet for å oppfylle målsetningene i Fritidserklæringen.

Les mer om AlleMed i Vestby her.

Om Ung Arena Vestby (UAV)

Ung Arena Vestby (UAV) ved resultatområde Helse og livsmestring er et samarbeidsprosjekt mellom Vestby kommune og Mental Helse. Ung Arena Vestby er et lavterskeltilbud for unge mellom 12 og 25 år bosatt i Vestby kommune. Ung Arena skal være ungdommenes tilbud, utviklet på deres premisser, og vi inviterer ungdom til samarbeid i utvikling av tilbudet. Gjennom Ung Arena Vestby vil vi sikre at alle kommunens ungdom har noen å ta kontakt med ved behov for samtale, praktisk hjelp, rådgivning og behandling, enten ved fysisk møte eller gjennom digital kommunikasjon. Vi tilbyr en rekke gratis kurs-, gruppe- og aktivitetstilbud i samarbeid mellom frivillige og fagpersoner.