Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.
 
Målet med pårørendeskolen er:
o Å gi pårørende til personer med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
o Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin
situasjon i forhold til nær familie og venner
o Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med
demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
o Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
o Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser
 
På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.
 
Arbeidsform:
De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.
 
Hvem kan delta?
Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo. 

Program høsten 2023

Program (med forbehold om endringer) 

 • 20. september
  Peter Bekkhus-Wetterberg, Overlege Hukommelsesklinikken OUS. Sykdomslære, hva er demens?
   
 • 27. september
  Kari Lisleby Smebye PhD høgskolelektor. Kommunikasjon, sorg og mestring
   
 • 11. oktober
  Pårørendehistorie. Tjenester i kommunene og velferdsteknologi
   
 • 18. oktober
  Fremtidsfullmakt og vergemål

 

Påmelding til din lokale demenskoordinator i Vestby:

Påmelding gjør du til din lokale demenskoordinator, helst på epost eller SMS. 
 
Vi trenger disse opplysningene ved påmelding: navn, adresse, telefonnummer, e-post, og om du er pårørende til en pasient som bor hjemme eller på institusjon?
 

Demenskoordinator i Vestby:
Kirsti Marie Andreassen

Telefon. 974 95 811
E-post: kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no

 


Follo Demensnettverk
Follo Demensforening - Kompetansehjulet Follo