Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i kommuner som velges ved kommunevalg hvert 4. år. Nåværende kommunestyre ble valgt i september 2019 for perioden 2019 - 2023. Neste kommunevalg er i september 2023.

  • Kommunestyret har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.
  • Kommunestyret velger ordfører, varaordfører, formannskap og oppnevner øvrige politiske utvalg.
  • Kommunestyret kan delegere saker til andre politiske utvalg eller til rådmannen gjennom et delegeringsreglement. 
  • Kommunestyret vedtar kommunens budsjett og handlingsprogram med mål for kommunens virksomhet.
  • Kommunestyret skal behandle saker av overordnet prinsipiell karakter, saker som har et klart overordnet styringsformål eller saker som har økonomiske konsekvenser utover vedtatt budsjett.