Trygt og godt barnehage- og skolemiljø for alle

Rådgiveren skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med et trygt og godt barnehage-/ skolemiljø for alle. Dette innebærer blant annet at rådgiveren til enhver tid skal være oppdatert på lover og retningslinjer, utarbeide lokale ressurser og planer og bistå med kompetanseheving av personale. Rådgiveren deltar på foreldremøter med informasjon der det er behov.

Ut over disse systemoppgavene skal rådgiver også ved behov delta i samarbeidet rundt elever som ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen. Rådgiveren kan involveres av barnehagene og skolene selv. Barn, unge og foresatte kan også selv ta kontakt. Det kan også øvrige hjelpeinstanser i kommunen.

Ved mistanke om at et barn ikke trives i barnehagen eller på skolen, anbefales du å ta kontakt med barnehagen eller skolen det gjelder umiddelbart. Er du likevel usikker, og ønsker å drøfte problemstillingen, kan du ta kontakt med rådgiveren. 

Manual for et godt og trygt skolemiljø

En manual for ansatte i skole og på SFO, samt alle andre som «jevnlig oppholder seg på skolen». Manualen kan åpnes her.