Trygt og godt barnehage- og skolemiljø for alle

Rådgiveren skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med et trygt og godt barnehage-/ skolemiljø for alle. Dette innebærer blant annet at rådgiveren til enhver tid skal være oppdatert på lover og retningslinjer, utarbeide lokale ressurser og planer og bistå med kompetanseheving av personale. Rådgiveren deltar på foreldremøter med informasjon der det er behov.

Ut over disse systemoppgavene skal rådgiver også ved behov delta i samarbeidet rundt elever som ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen. Rådgiveren kan involveres av barnehagene og skolene selv. Barn, unge og foresatte kan også selv ta kontakt. Det kan også øvrige hjelpeinstanser i kommunen.

Ved mistanke om at et barn ikke trives i barnehagen eller på skolen, anbefales du å ta kontakt med barnehagen eller skolen det gjelder umiddelbart. Er du likevel usikker, og ønsker å drøfte problemstillingen, kan du ta kontakt med rådgiveren. 

Barnets utfordringer

Barn prøver alltid så godt de kan ut fra de forutsetningene de har. Det handler ikke om at de ikke vil, men om at de ikke får det til. Av ulike årsaker kan det være vanskelig både i og med mellommenneskelige relasjoner og interaksjoner. Dette kan videre føre til utfordringer knyttet til trivsel, trygghet og læring i barnehage og skole. Barn uttrykker seg på ulikt vis når de ikke har det bra og det kan kreve mye av omgivelsene. Noen ganger ropes det så høyt eller blir helt stille at det kan være vanskelig å få taket på hva barnet prøver å si. Av den grunn tenker jeg det er viktig å ha en undrende og nysgjerrig tilnærming til hva som kan foregå bak atferden for å kartlegge utfordringene barnet opplever. Barnets handlinger og væremåter er sjeldent helt uforståelige hvis vi ser det med barnets øyne. Dette vil være et godt utgangspunkt for hensiktsmessige tiltak som kan hjelpe både barnet og omgivelsene. 

Skolene og barnehagene skal sørge for at barn og unge har et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Konsekvensene ved et uheldig barnehage- og skolemiljø kan være store og omfattende. Det er derfor viktig at du som ansatt, foresatt eller er barn selv varsler hvis du vet, er bekymret eller mistenker at noen ikke har det bra i barnehagen eller på skolen slik at vi kan hjelpe. 

Manual for et godt og trygt skolemiljø

En manual for ansatte i skole og på SFO, samt alle andre som «jevnlig oppholder seg på skolen». Manualen kan åpnes her.