Skolen

Skolen er en treparallell skole for 1 .- 7.trinn. Skolen er bygget med klasserom for 1. - 4. trinn på en side av bygget og klasserom for 5. - 7.trinn på motsatt side av bygget. I midten av bygget ligger hovedinngangen med et stort amfi og administrasjonen. Skolen ble tatt i ble tatt i bruk august 2018. Det er for skoleåret 2022/2023 ca 280 elever fordelt på 13 klasser og 50 ansatte.

Brevik skole er en PALS skole der vi jobber innenfor følgende områder:
RESPEKT      ANSVAR      OMSORG      ORDEN

PALS er en skolemodell som har fokus på å bygge gode relasjoner mellom elevene og mellom elever og ansatte. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring i sin kontakt med elevene. 

Brevik SFO

SFO har rundt 100 barn som er fordelt på tre baser: Rød, Blå og Gul.

På SFO har vi fokus på lek og vennskap. Vi er ute hver dag og alle basene har en dag i uken de går tur. Gymsalen brukes også flittig, alle basene har aktiviteter der en gang i uken. Det utføres formingsaktiviteter som gjerne følger årstidene. For barna på 4.trinn er det en egen 4.trinnsgruppe en dag i uken der barna får bake, drive med keramikk, tegne og være i gymsalen.

SFO dagen er organisert ved at på morgenen fra 07:00-08:15 er alle barna samlet på Rød base. På ettermiddagen er barna aldersdelt på de ulike basene til kl 16:00, deretter samles barna igjen på Rød base.

Informasjonshefte fra SFO kan åpnes her.