Skolen

Skolen er for 8. - 10. trinn og har 350 elever og ca 60 ansatte. Skolen ble åpnet i 2006 og er bygget i moderne stil, med romslige og fleksible trinnvise baser og med tidsmessig og tiltalende interiør.

Basene inneholder undervisningslandskap, grupperom og auditorium. Ansatte lærere og assistenter har sine kontorplasser i landskap lokalisert i basene. Skolen har egen kantine, bibliotek og spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, musikk og naturfag. I januar 2015 ble nytt tilbygg tatt i bruk. Nybygget rommer nye baseareal, naturfaglaboratorium, designrom, skolekjøkken og ny musikkavdeling. Det nye bygget bidrar til gode, romslige og fleksible forhold for undervisning.

I tilknytning til skolen ligger kultursenter og idrettsanlegg. Idrettsdelen består av sandvolleyballbane, sandhåndballbane, håndballhall og svømmehall. Skolen disponerer anlegget i skoletiden, og kultur og idrett organiserer bruk og utleie av anlegget utover skoletid. I umiddelbar nærhet til anlegget er det turstier, gressbane, slalåmbakke og tennisbane.

Høsten 2019 startet byggingen av en ny flerbrukshall bak eksisterende idrettshall som skal tas i bruk i november 2020.

Pedagogisk profil

Vår visjon er: Se - Ta på alvor- Gi muligheter

Det fremmer læring at elevene deltar aktivt i og forstår læringsprosessene, deltar i kommunikasjon og samarbeid og får utvikle dybdeforståelse og hjelp til å forstå sammenhenger i og mellom fagene. Undervisningen bør være tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfaringer, og elevene bør få utfordringer som gjør at de strekker seg.

Grevlingen skole organiserer sine ansatte i arbeidslag. Arbeidslagenes rolle er å være tett på elevenes læring og behov og ivareta elevenes sosiale og faglige utvikling. Vi legger vekt på samarbeidet mellom lærere i planlegging, gjennomføring og vurdering slik at elever skal oppleve likeverdig opplæring.