Forbudssone

Med bakgrunn i flere tilfeller av branntilløp i Sons gamle bebyggelse i forbindelse med fyrverkeri, vedtok kommunestyret i 1993 et totalforbud mot fyrverkeri innenfor følgende område i Son:

Fra broen over Såna - Kolåsveien - Kleiva til Storgata - Skoleveien - krysset Feierbakken til Storgata - Strandgata til sjøen.

Forbudssone fyrverkeri Son

Vi minner ellers om at oppskyting av fyrverkeri i resten av kommunen kun er tillatt på nyttårsaften mellom kl. 18:00 og 02:00, dersom man ikke har fått en egen tillatelse fra brannvesenet og politiet. Du kan lese mer om regler rundt fyrverkeri på nettsiden til MOVAR IKS/MIB.