Den renovasjonstekniske avfallsnormen gir en oversikt over krav til løsninger som stilles av Vestby kommune i forbindelse med håndtering av husholdningsavfall. Den er ment som et verktøy for kommunen til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og behandling av byggesøknad for bolig eller fritidsbolig. Samtidig skal normen bidra til å sikre rasjonell og funksjonell drift av renovasjonsløsningene og effektivisere saksbehandlingen i kommunen.

Her kan du lese normen.