For å bli vurdert som kandidat til disse må pasient/bruker ha krav på og motta tjenester fra avdelingen. Dette kan være på grunn av ervervede eller medfødte funksjonsnedsettelser eller på grunn av problemer med psykisk helse og rus. Et annet krav er personen selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Noen av boligene er samlokaliserte og i nærheten av personalbase.

Pasient/brukers tjenestebehov vil være styrende for vurdering om det tildeles samlokalisert omsorgsbolig eller ikke.

Husleiekontrakt inngås på vanlige vilkår mellom pasient/bruker som leietaker og Vestby kommunes eiendomsavdeling som utleier.

Søknad

Søknaden behandles av saksbehandler ved Samhandlingsenheten.
Søknadsskjema finner du under skjema nederst i artikkelen.

Søknad sendes per post til:
Vestby kommune, Resultatområde Helse og Livsmestring, Postboks 144, 1541 Vestby.