Visjon

Barnehagens visjon er: "Trygghet og vennskap i barndommens klatrestativ."

Organisering

Barnehagen har rundt 80 barn fordelt på to fløyer og fløyene er igjen delt opp i 2 avdelinger. Hver fløy har avdeling for 1-3 år og for 3-6 år. Fløyene har felles inngang til små- og storbarnsavdeling og søsken går i utgangspunktet på samme fløy.  

Vi har todelt uteområde som er delt av med gjerde og port som gjør området trygt også for de yngste. Vi benevner det som øvre- og nedre lekeplass. Øvre lekeplass er plan og oversiktlig og nedre lekeplass er en kupert naturlekeplass som for de eldste er et spennende område å leke på, for de yngste barna er det et turområde med trygge rammer.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Solerunden barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.

Årsplan

Årsplan Solerunden barnehage 2023-2024 kan åpnes her.