Veilysnorm for Vestby

Det er utarbeidet en ny norm for gatelys i Vestby kommune som ble vedtatt av Kommunestyret 07.09.2020.  Den vedtatte veilysnormen kan leses her.

For nye Vestby sentrum foreligger det en egen «Estetisk plan for belysning»

Meld feil på gatelys

Otera Traftec AS drifter gatelysene til Vestby kommune.

Melding om mørke lamper eller andre feil sendes inn via meldingsløsningen til Otera: Meld feil på gatelys