Vestby kommune har etablert belysning langs de fleste av de kommunale veiene. I tillegg har vi gatelys langs gang- og sykkelveier som ligger langs fylkesveien. Totalt eier kommunen nærmere 3000 lamper. De siste årene har det foregått en utstrakt utskifting av eldre armaturer til LED-armaturer.

Det er utarbeidet en ny norm for gatelys i Vestby kommune som ble vedtatt av Kommunestyret 07.09.2020.  Den vedtatte normen kan leses her.

For nye Vestby sentrum foreligger det en egen «Estetisk plan for belysning»

Melding om mørke lamper eller andre feil sendes inn via meldingsløsningen til Omexom.