Hva kan seniorkontakten hjelpe med?

  • Tilbyr forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk.
  • Rådgivende og veiledende informasjon om forebygging og helsefremmende temaer for eksempel; bolig, livssituasjon, sosialt nettverk, aktivitet, kosthold, velferdsteknologi, brannsikkerhet eller hva du selv måtte ønske å drøfte.
  • Informasjon om eksisterende tilbud, tilbud og tjenester fra kommunen og andre samarbeidspartnere.
  • Seniorkontakten kan også bistå med å formidle kontakt med andre faggrupper/organisasjoner hvis dette er et behov eller ønske.