Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2029

Planens overordnede målsetting
Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre. I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent. 

Skogsallé Illustrasjonsfoto

Miljøsertifisering

Det gjøres en rekke tiltak for å begrense energibruken og minske avfallsproduksjonen i rådhuset som skal bli miljøfyrtårn, samt i skoler og barnehager, hvor vi bruker sertifiseringsordningen Grønt flagg.

Grønt Flagg