Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2029

Planens overordnede målsetting
Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre. I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent. 

Skogsallé Illustrasjonsfoto

Miljøsertifisering

Det gjøres en rekke tiltak for å begrense energibruken og minske avfallsproduksjonen i rådhuset som skal bli miljøfyrtårn, samt i skoler og barnehager, hvor vi bruker sertifiseringsordningen Grønt flagg.

Grønt Flagg

Sykkelstrategi for Vestby

Hvordan skal vi få flere til å bruke sykkel i vår kommune ? Vi har laget en sykkelstrategi som viser hvordan vi kan nå målet om at flere reiser skal foregå med sykkel.

Det dreier seg om sykkelveinett og sykkelparkering og en rekke andre tiltak som vil gjøre det tryggere og enklere å sykle rundt i Vestby.

Sykkelstrategi - Illustrasjon forside. Hund fraktes med sykkel
1