• Avlastning på døgnbasis eller timebasis i vår bolig i Randemlia 28: Her vil et tverrfaglig team yte miljøterapeutisk omsorg og nettverksarbeid for de som ønsker det. Avlastningen samarbeider med skole, barnehage, helsestasjon og andre aktuelle samarbeidspartnere i den enkelte familie.
     
  • Avlastning i private avlastningshjem: Det gis veiledning og faglig oppfølging av pårørende og avlaster.
     
  • Veiledning i hjemmet: Når forhold knyttet til barn og ungdommer med særskilte behov kjennes vanskelig å løse. Våre ansatte kan da kartlegge, observere og foreslå tiltak foreldre kan prøve ut hjemme for å bedre hverdagssituasjonen.
     
  • Etter Skoletidsordning (EST) er en tjeneste som kan gis til elever med nedsatt funksjonsevne i ungdomsskole og videregående skole. Tjenesten har som formål at pårørende kan være i arbeid selv om barnet trenger tilsyn og oppfølging etter skoletid.

 

Søknad

Søknadsskjema finner du under skjema nederst i artikkelen.

Søknad sendes til: Vestby kommune, Resultatområde Helse og Livsmestring, Postboks 144, 1541 Vestby.