De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner (vifter etc.), industri, naboaktiviteter, bygg og anleggsvirksomhet. Med så mange støykilder kan det oppstå konflikter og konfliktene kan være sammensatte og vanskelig å løse, selv om støy er hjelmet i flere lovverk og forskrifter. Forskrifter og lovverk forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

I Vestby er det Miljørettet helsevern i Mosseregionen som kan gi mer informasjon om støyproblematikk og som behandler klager på støy.

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder og hvordan du kan gå frem for å klage.