1. Styrer eller daglig leder

Hvis du er misfornøyd med barnehagetilbudet til barnet ditt eller bekymret for forhold i barnehagen må du ta kontakt med barnehagens styrer eller daglig leder. Det er barnehagens leder som er ansvarlig for barnehagetilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre. 

2. Barnehagens eier

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din bekymring eller klage på alvor kan du melde fra videre til barnehagens eier. Det er barnehageeier som er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det er Vestby kommune som eier de kommunale barnehagene, mens de private barnehagene har ulike private eiere. Kontaktinformasjon om barnehageeier finner du under oversikten over barnehagene på kommunens hjemmeside. 

3. Barnehagemyndigheten i kommunen

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din bekymring eller klage, hverken hos styrer/daglig leder eller barnehageeier, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune.  Barnehagemyndigheten har ansvar for tilsyn av alle barnehagene, og skal påse at barnehagene følger bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter. Du kan ta kontakt med barnehagemyndigheten i Vestby kommune på e-post eller på telefon 64 98 01 00. 

4. Statsforvalteren

Hvis du opplever at din bekymring eller klage ikke blir møtt av barnehagemyndigheten i kommunen er det Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus som er siste klageinstans. 

5. Samarbeidsutvalget - for generelle forhold i barnehagen

Hvis bekymringen din gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.