Vestby kulturkvartal er et estetisk og arkitektonisk signalbygg som skal fungere som et inkluderende samlingspunkt i kommunen. Det skal være en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Bygget inneholder bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé, kontorer. 

Prosjektet har fulgt en såkalt samspillsentreprise hvor entreprenør og byggekomité har samarbeidet tett om å finne de beste løsningene. Entreprenør for prosjektet er AF Gruppen med L2 Arkitekter.  

Kontraktsigneringen ble gjennomført i Vestby rådhus fredag 12. februar 2021. Grunnsteinsnedleggelse var 20. oktober 2021. Kulturkvartalet var planlagt å stå ferdig 31. mai 2023. 

Offisiell åpning med program for alle innbyggere var 1. september 2023.

Informasjon om kulturkvartalet finner du på Vestby kulturkvartal sine nettsider, facebook og instagram.   

Byggeplaner og fremdrift

For de som ønsket kunne man følge den daglige utviklingen av Vestby kulturkvartal via prosjektets byggekamera via denne lenken.
  
Prosjektets fremdrift har vært delt inn i 7 faser, jamfør opplisting nedenfor.

Overordnet fremdriftsplan

Fase 1 – Rivearbeider april 2021 - mai 2021
Fase 2 – Grunnarbeider og fundamentering mai 2021 - november 2021
Fase 3 – Kjeller (Grunn, teknisk og betongarbeider)  august 2021 - november 2021
Fase 4 – Råbygg  november 2021 - mars 2022
Fase 5 – Tett bygg mars 2022 - juli 2022
Fase 6 – Innvendige arbeider mai 2022 - februar 2023
Fase 7 – Sluttfase mars 2023 - mai 2023

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Overtagelsesdato for prosjektet var 31. mai 2023. Biblioteket og Kulturskolen tar bygget i bruk fra 17. august. Offisiell åpning av Vestby kulturkvartal er 1. september 2023.

Billetter til den offisielle åpningen og andre arrangementer finner du på Vestby kulturkvartal sine nye nettsider. 
 
 
Kulturkvartalet gult lys Foto_L2-Arkitekter.JPG