Kulturkvartalet - Vestbys nye storstue

Kulturkvartalet skal bli et estetisk og arkitektonisk signalbygg som skal fungere som et inkluderende samlingspunkt i kommunen. 

Det skal være en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Bygget vil inneholde bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé, kontorer. 

Kontraktsigneringen ble gjennomført i Vestby rådhus fredag 12. februar 2021. Grunnsteinsnedleggelse var 20. oktober 2021. Etter planen skal Kulturkvartalet stå ferdig 31. mai 2023. Offisiell åpning med program for alle innbyggere er 1. september 2023. Informasjon blir lagt ut på nettsiden til kommunen og i sosiale medier. 

Prosjektet følger en såkalt samspillsentreprise hvor entreprenør og byggekomiteen samarbeider tett om å finne de beste løsningene. Entreprenør for prosjektet er AF Gruppen med L2 Arkitekter 

Byggeplaner og fremdrift

Bygging av Vestby kulturkvartal er godt i gang, og de som ønsker kan følge den daglige utviklingen via prosjektets byggekamera på denne lenken.
  
Prosjektets fremdrift er delt inn i 7 faser, jamfør opplisting nedenfor, og prosjektet er nå inne i «fase 4 – råbygg». I denne fasen monteres prefabrikkerte betong- og stålelementer i den delen som skal inneholde fleksisal, vestibyle, bibliotek, kulturskole, og kontorlokaler, mens vegger og tak i den delen som skal inneholde storsalen, plass-støpes. Når disse arbeidene er ferdigstilt, ca. utgangen av mars, har man et såkalt «råbygg», og man  vil da kunne se hele byggets «volum».

Neste fase vil da være «Fase 5 - tett bygg», og det vil da settes opp yttervegger, vinduer, dører og legges tak.

Overordnet fremdriftsplan

Fase 1 – Rivearbeider april 2021 - mai 2021
Fase 2 – Grunnarbeider og fundamentering mai 2021 - november 2021
Fase 3 – Kjeller (Grunn, teknisk og betongarbeider)  august 2021 - november 2021
Fase 4 – Råbygg  november 2021 - mars 2022
Fase 5 – Tett bygg mars 2022 - juli 2022
Fase 6 – Innvendige arbeider mai 2022 - februar 2023
Fase 7 – Sluttfase mars 2023 - mai 2023

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Avtalt overtagelsesdato for prosjektet er 31. mai 2023, og prosjektet ligger godt an til å ferdigstille til denne datoen, med planlagt åpning i september 2023.
 
 
Kulturkvartalet gult lys Foto_L2-Arkitekter.JPG