Hva tilbyr skolehelsetjenesten

 • Skolehelsetjeneste på alle skoler
 • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
 • Helseopplysning individuelt og i grupper
 • Undervisning og rådgivning
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
 • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien
 • På ungdomsskolene er det også en psykiatrisk sykepleier en dag i uken på hver skole.

Helseprogram i grunnskolen

Alle elever får tilbud om faste undersøkelser og vaksiner på ulike trinn i grunnskolen. 

Her er en fullstendig oversikt over helseprogrammet i grunnskolen:

1. klasse

 • Informasjon til foresatte (Opplysningsskjema fra hjemmet, timeavtale for skoleundersøkelse.)
 • Helsestund
 • Skoleundersøkelse
 • Presentasjon av skolehelsetjenesten i foreldremøte før skolestart.

2. klasse

 • Selektive undersøkelser
 • Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio (DTV-IPV)

3. klasse

 • Selektive undersøkelser
 • Samtalegrupper/undervisning med tema: Psykisk og fysisk helse
 • Høyde/vekt
 • Helseopplysningsskjema til alle elever

4. klasse

 • Selektive undersøkelser
 • Undervisning i samarbeid med krise- og incestsenteret i Follo

5. klasse

 • Selektive undersøkelser
 • Samtalegrupper/undervisning med tema: Psykologisk førstehjelp

6. klasse

 • Selektive undersøkelser
 • Undervisning/samtalegrupper om puberteten/seksualitet
 • Vaksinasjon mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
 • Seksuelle overgrep og vold. Sette egne grenser. Bruk av internett og mobiltelefon. Undervisning i samarbeid med Krise- og incestsenteret i Follo.

7. klasse

 • Selektive undersøkelser
 • HPV-vaksinasjon (humant papillomavirus) tilbud til alle jenter og gutter

8. klasse

 • Presentasjon av skolehelsetjenesten i klassene med aktuelle temaer
 • Målrettede helseundersøkelser/samtale av alle enkeltelever. Høyde/vekt etter behov og ønsker.
 • Individuelle samtaler ut fra selektive behov

9. klasse

 • Undervisning: ungdom og seksualitet
 • Individuelle samtaler ut fra selektive behov

10. klasse

 • Undervisning om seksualitet, grenser og identitet, informasjon om helsestasjon for ungdom
 • Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP - IPV)
 • Individuelle samtaler ut fra selektive behov

Grunnskolen har i tillegg tilbud om PIS-gruppe (barn med to hjem) og bistår skolen i faget "Livsmestring".

Videregående skole

 • Individuell oppfølging ved behov (psykisk, seksuell og fysisk helse)
 • Undervisning og opplysningsarbeid, prosjektarbeid i samarbeid med elevråd og skole.
 • Tilbud om vaksinasjon av russen mot meningokokkmeningitt