Son kystkultursenters venner

Venneforeningen bidrar aktivt med drift og vedlikehold og en rekke aktiviteter på kystkultursenteret i påsken, gjennom sommeren, i skolens høst- og vinterferie og i førjulstiden.

De sørger også for åpen kafé, hvor det serveres gode rømmevafler, kaffe og kald drikke.

Kontaktperson: Tommy Braaen tlf: 93 40 78 80

Følg Son kystkultursenter på Facebook

Kommunen overtok ansvaret for kystkultursenteret i 2020

Son Kystkultursenter har i mange år vært en avdeling under Follo museum/Museene i Akershus (MiA). Museene i Akershus besluttet at de ikke lenger vil ha Son Kystkultursenter som en avdeling, og ønsket at kommunen tar over bygningsmassen og driften av anlegget.
Som følge av dette vedtok Kommunestyret i Vestby 20. april 2020 at Vestby kommune overtar bygningsmassen vederlagsfritt. Kommunen har inngått avtale med Son kystkultursenters venner og Soon Water Kystlag om driften av senteret, etter vedtak i kommunestyret 12. april 2021.