Son kystkultursenters venner

Venneforeningen bidrar aktivt med drift og vedlikehold og en rekke aktiviteter på kystkultursenteret gjennom sommeren og i førjulstiden.

De sørger også for åpen kafé, hvor det serveres gode rømmevafler, kaffe og kald drikke.

Kontaktperson: Tommy Braaen tlf: 93 40 78 80

Følg Son kystkultursenters venner på Facebook

Kommunen overtar ansvaret for kystkultursenteret

Son Kystkultursenter har i mange år vært en avdeling under Follo museum/Museene i Akershus (MiA). Museene i Akershus har besluttet at de ikke lenger vil ha Son Kystkultursenter som en avdeling, og ønsker nå at kommunen overtar bygningsmassen og driften av anlegget.
Som følge av dette vedtok Kommunestyret i Vestby 20. april 2020 at Vestby kommune overtar bygningsmassen vederlagsfritt.