Son kystkultursenters venner

Venneforeningen bidrar aktivt med drift og vedlikehold og en rekke aktiviteter på kystkultursenteret gjennom sommeren og i førjulstiden.

De sørger også for åpen kafé, hvor det serveres gode rømmevafler, kaffe og kald drikke.

Kontaktperson: Tommy Braaen tlf: 93 40 78 80

Følg Son kystkultursenter på Facebook

Kommunen overtar ansvaret for kystkultursenteret

Son Kystkultursenter har i mange år vært en avdeling under Follo museum/Museene i Akershus (MiA). Museene i Akershus har besluttet at de ikke lenger vil ha Son Kystkultursenter som en avdeling, og ønsket at kommunen tar over bygningsmassen og driften av anlegget.
Som følge av dette vedtok Kommunestyret i Vestby 20. april 2020 at Vestby kommune overtar bygningsmassen vederlagsfritt. Kommunen har nå inngått avtale med Son kystkultursenters venner og Soon Water Kystlag om driften av senteret, etter vedtak i kommunestyret 12. april 2021.