Er du urolig for et barn, en ungdom eller en familie, eller trenger du eller din familie hjelp? Da kan du få hjelp til hvordan du skal gå frem av ansatte i kommunen. Ved at du tar kontakt, bidrar du til at den eller de det gjelder får den oppfølgingen de trenger for å få det bedre. Nedenfor viser vi eksempler på hva en bekymring kan være.
 
Dersom du er bekymret for eget barn kan det i første omgang være lurt å diskutere bekymringen din med ansatte som jobber med barnet (f.eks lærer eller barnehageansatt). Du kan også ta kontakt med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten ved å ringe 64 98 03 50. 
 
Er du urolig for et annet barn kan du ta kontakt med foreldrene til barnet, eller du kan ringe barneverntjenesten, barnevernsvakten eller den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge for å drøfte det du er urolig for. Der kan du være anonym dersom du vil. 
  • Vestby barneverntjeneste tlf. 64 98 02 12 (kl. 08.00 – 15.00).
  • Follo barnevernsvakt tlf.  917 19 615 (etter kl.15.00) 
  • Den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111. Via nettsiden deres kan du også ta kontakt på chat eller e-post. 
 
NB: Hvis du mistenker at barn eller ungdom er utsatt for vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).

Hva kan en bekymring være?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje vi jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne bekymring for et barn eller en ungdom i nærmiljøet.

Her finner du mer informasjon. 

Tjenesteoversikt

Tjenesteoversikten viser ulike tilbud og tiltak for gravide, barn og unge i Vestby kommune.

Oversikten er bygget opp i forhold til alder, med egen del for tilbud til foreldre. Det er oppgitt kontaktinformasjon, slik at det er mulig å undersøke nærmere eller ta kontakt med den aktuelle tjenesten for mer informasjon ved behov.

Tjenesteoversikt