Når bør du kontakte legevakten

Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med skade eller sykdom som ikke kan vente på vurdering/ behandling hos fastlegen i ordinær kontortid. Dette kan være plutselig oppståtte situasjoner, eller forverrede symptomer som:

 • Smerter i brystet eller magen
 • Pustevansker
 • Nedsatt allmenntilstand hos barn
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner under svangerskapet
 • Akutt skade som kutt og mistanke om brudd i ben/ arm

Legevakten er ikke ment for deg med vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring, sykemelding eller forlengelse av denne, helseattester, fornying av resepter eller kontroll av kroniske sykdommer. Da bør du kontakte fastlegen. Hvis du kontakter fastlegen hjelper du samtidig til med å forkorte ventetiden på legevakten.

Ventetid og prioriteringer

Pasienter blir prioritert etter medisinsk alvorlighetsgrad / fargekoding.

 • Rød - Pasienten tas inn omgående. Eksempler: Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.
 • Gul - Pasienten bør få hjelp innen 2 timer. Eksempler: Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand, akutte luftveisinfeksjoner.
 • Grønn - Kan vente til fastlegen åpner neste dag. Vurderes etter kapasitet. Eksempler: Øyekatarr, øreverk, hoste/øvre luftveisinfeksjon.

Du vil kunne oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen. Dette fordi andre trenger hjelpen raskere. Ta alltid kontakt med helsepersonellet om du opplever at tilstanden din forverres under ventetiden.

Forberedelser før du kommer

Dette må du ha klart når du kommer til legevakten:

 • Fødselsdato og personnummer på den det gjelder.
 • Hvor plagene sitter.
 • Hvor lenge plagene har vart.
 • Feber?
 • Hvilke medisiner pasienten bruker - ha med deg medisinene eller medisinliste (evt. dosett).
 • Hvilke medisiner pasienten ikke tåler/er allergisk mot.

Oppfølging etter legevaktbesøk

Legevakten har ingen mulighet for oppfølging av sykdommen eller skaden din. Det vil si at når du har vært på legevakta, vil fastlegen din ha ansvaret for videre oppfølging. 

Fastlegen din vil få beskjed ved en epikrise om hva slags type vurdering og behandling du har fått på legevakten.

Du må selv bestille time hos fastlegen din ved behov for oppfølging.

Når du kommer til legevakten

Når du kommer til legevakten, vil du først snakke med en sykepleier/hjelpepleier i ekspedisjonen. Sykepleieren/hjelpepleier vil vurdere din medisinske tilstand og prioritere deg i køen ut fra hastegrad. 

Sykepleieren/hjelpepleier vil ofte kunne gi deg råd i forhold til plagene dine. Du kan få råd om at du kontakter fastlegen din.

Betaling

 • Du må betale egenandel på legevakten (dersom du ikke har frikort). Egenandelen er høyere på legevakten enn hos fastlegen din.
 • I tillegg må du betale ekstra for medisiner, bandasjer, prøver og utstyr som blir brukt. Egenandelen og tillegg betales i ekspedisjonen.
 • Det er fint om du oppgir når du har frikort.
 • Barn under 16 år betaler ikke egenandel.
 • Du kan betale med kontanter eller med kort

Sykemelding

Legevakten sykemelder kun for en kort periode, forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som står for.

Egenmelding vil si at man er borte fra jobben uten å vise frem sykemelding fra lege. Man får rett til å benytte egenmelding når man har vært ansatt i 2 måneder. Man kan bruke egenmelding i inntil 3 dager på rad. Egenmelding kan brukes inntil 4 ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Spesielt for IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv):

Man har inntil 8 dagers egenmelding (dagene slås sammen hvis man er borte flere ganger i en 16-dagersperiode).

Til sammen kan man ha 24 fraværsdager, uten begrensning i antall ganger.

Resepter

Legevakten kan skrive ut resepter på medisiner som er nødvendig for behandlingen av den sykdommen eller skaden som legevakten behandler deg for, for eksempel antibiotika mot infeksjoner. Kommer du til legevakten utenom apotekets åpningstid kan du få kjøpt en startdose med medisiner på legevakten.

Smertestillende medisiner skrives bare ut i små mengder som et ledd i behandlingen av smertefulle tilstander, for eksempel nyrestein.

Sterke smertestillende eller beroligende medikamenter skrives ikke ut på legevakten.

Fastlegen din forordner og skriver ut resepter på faste medisiner, A/B-preparater og blå-resepter der det er nødvendig.

Overgrepsmottak

Mosseregionens legevakt hører til overgrepsmottaket ved Fredrikstad legevakt. Her kan du får hjelp dersom du nylig har vært utsatt for et seksuelt overgrep.

Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet.

Du kan ringe landsdekkende legevaktsentral 116 117

Tilbakemeldinger og klager

Dersom du er misfornøyd, eller særlig fornøyd med behandlingen du har fått på legevakten, hører vi gjerne fra deg. Vi trenger tilbakemeldinger for å bli bedre.

Tilbakemeldinger og klager bør være skriftlig, og sendes til Mosseregionens legevakt v/ daglig leder.