Fravær på vitnemålet

Alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet i timer og dager. 

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål.

Elever kan kreve å få slettet dokumentert fravær som skyldes:

  • helsegrunner etter tredje dag
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
  • innvilget permisjon fra første dag

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring.

Hvordan søke om å få slettet fravær?

For å kreve at fravær ikke føres på vitnemålet, må det dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller at eleven har fått innvilget permisjon.

Ta kontakt med skolen du går på hvis du har spørsmål om fravær og sletting av fravær.