Hva er en kreftkoordinator?

Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Kommunens kreftkoordinator

  • er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene
  • skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
  • skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.