Regning for kommunal barnehageplass

Det faktureres for inneværende måned for barnehageplass og mat. Det er 11 betalingsterminer per år, med forfall den 30. i hver måned. Juli er betalingsfri.

Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.