Eiendomsskatten skrives ut for 2020, på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, samt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med en syvendedel beregnet fra verdien satt i 2019.

Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille, men på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3 promille.

Kommunestyrevedtaket, skattelistene og annen informasjon vedrørende eiendomsskatt finner du her:

Sak K-129-19 - Saksutskrift Kommunestyret 13.12.2019

Eiendomsskatteliste - 2020

Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak - § 7

Leieverdier - sjablong

Retningslinjer for eiendomsskatt - 13.01.2015