Hva tilbyr jordmortjenesten

Den første konsultasjonen for deg som er gravid, bør være mellom uke 6–12. Du bør derfor ta kontakt så tidlig som mulig. Du kan lese mer om konsultasjoner og de ulike kontrollene på her.

Jordmor følger deg gjennom svangerskapet og samarbeider med lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.

Jordmor kan:

  • undersøke mor og barnet i magen
  • søke om fødeplass
  • ta alle rutineblodprøver
  • veilede i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming og flaskemating
  • hjelpe til i forberedelser til foreldrerollen og snakke om gleder og bekymringer
  • komme på hjemmebesøk etter fødsel
  • ta etterkontroll og gi prevensjonsveiledning, og skrive resept på ønsket prevensjonsmiddel
  • ta celleprøve, legge inn spiral eller p-stav

Det tilbys ikke ultralyd undersøkelse ved konsultasjon hos jordmor på helsestasjonen.