Eiendomsskatten skrives i 2023 ut på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, samt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med fem syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019.

Eiendomsskattesatsen for 2023 er 7 promille, men på det særskilte skattegrunnlaget 5 promille. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygd næringseiendom er 3,5 promille.

Kommunestyrevedtaket, skattelisten og annen informasjon vedrørende eiendomsskatt finner du her: