Eiendomsskatten skrives ut for 2021, på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, samt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med tre syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019.

Eiendomsskattesatsen for 2021 er 7 promille, men på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom er 3,5 promille.

Kommunestyrevedtaket, skattelistene og annen informasjon vedrørende eiendomsskatt finner du her:

Sak K-102/20 - Saksutskrift Kommunestyret 14.12.2020, side 17 punkt 13. 

Leieverdier - sjablong

Retningslinjer for eiendomsskatt - 13.01.2015