Første del av Sentrumsveien ferdigstilles nå i takt med byggeprosjektet til Wessel Park.

Andre del av Sentrumsveien vil være i byggeperiode i perioden mars 2020 – nov 2020. Åpning av Sentrumsveien er planlagt etter nyttår, første eller andre uke i januar 2021.

Prosjektert ny vei vil bestå av fortau, sykkelvei, grøntbelte med parkeringslommer for korttids-parkering, samt veibane.