Planlagt byggeperiode for første del er mai 2019 – mars 2020. Omkjøringsveier vil bli skiltet. Muren på Grøstad gård skal rives, og det skal bygges ny mur.

Andre del av Sentrumsveien vil ha byggeperiode i perioden mars 2020 – juli 2020.

Prosjektert ny vei vil bestå av fortau, sykkelvei, grøntbelte med parkeringslommer for korttids-parkering, samt veibane.