Fortau i første del av Sentrumsveien ferdigstilles nå i takt med byggeprosjektet til Wessel Park. Alt annet ble ferdigstilt i 2020.

Andre del av Sentrumsveien er ferdigstilt i 2021, men er belagt med midlertidig asfalt på fortau og sykkelvei inntil bygg langs Sentrumsveien er ferdigstilt. Det vil da bli lagt granittheller på fortau og rød asfalt på sykkelvei.​

Sentrumsveien består av fortau, sykkelvei, belysning, grøntbelte med parkeringslommer for korttids-parkering, samt veibane.