Sted

Positiviteten har møtested på Teten Ungdomshus i Vestby sentrum. 

Kafé, musikk, dans og en del andre aktiviteter og arrangementer. Det settes opp program for hvert halvår.

Pris

Medlemskort koster 200 kroner pr år. Hvis du har medlemskort betaler du ikke inngangspenger på klubbkveldene.

Ikke-medlem: 20 kroner pr gang

Ansatte

Kommunalt fritidstilbud med kommunalt ansatte klubbarbeidere.