Barnets ferie

  • Barnet må ha minst fire uker ferie i løpet av et barnehageår. Minst tre uker skal være sammenhengende ferie.
  • Den fjerde ferieuka kan deles opp. For at det skal regnes som ferie må barnet ha minst to dager fri etter hverandre. Planleggingsdager der barnehagen har stengt, regnes ikke som feriedag.  
  • Barnehagen må ha melding innen 15. april om når barnet skal ha sommerferie. 

Barnehagetilbudet om sommeren

I sommerferien driftes de kommunale barnehagene annerledes. Dette er for å kunne avvikle ferier. Det vil før hver sommer komme informasjon fra barnehagen om hvordan dette gjennomføres.  

  • De kommunale barnehagene har stengt de to midterste ukene av juli.
  • En uke før og en uke etter at barnehagene er stengt vil barnehagene i samme geografiske område samarbeide om driften i "sommerbarnehager". Det vil si at barnehagene slår seg sammen, og at barn og ansatte fra to eller tre ulike barnehager slår seg sammen. Det varierer fra år til år hvilke barnehager som er sommerbarnehager. Det vil være ansatte til stede i sommerbarnehagen som kjenner barnet ditt fra sin egen barnehage.