Bestill time:

Intervall mellom vaksinedoser

 • 3 til 4 uker mellom dose 1 og dose 2 for personer fra fylte 18 år og eldre.
 • Minst 8 uker mellom dose 1 og dose 2 for personer i alderen 12 - 17 år. 
 • Minst 8 uker mellom dose 1 og dose 2 for personer i alderen 5 - 11 år. 
 • Minst 20 uker (4,5 mnd) mellom dose 2 og dose 3 for de som skal ha oppfriskningsdose. 
 • Minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4 for personer som er 65 år eller eldre
 • Det anbefales 3 måneder mellom gjennomgått korona etter dose 2 dersom det ønskes oppfriskningsdose.
 • For personer med svekket immunforsvar, se eget menypunkt. 

Vaksiner som tilbys

Det er den oppdaterte koronavaksinen Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer) som benyttes til oppfriskningsvaksinering. Fra høsten 2023 skal Comirnaty Omicron XBB.1.5 benyttes i Norge.

 

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales 3 doser som grunnvaksine og én oppfriskningsdose (dose 4). Det må ha gått 4 uker mellom dose 2 og dose 3, og 3 måneder mellom dose 3 og dose 4. Det er åpnet for at enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar kan tilbys ytterligere en oppfriskningsdose. Dersom det er aktuelt med vaksinasjon utover de 4 dosene som er anbefalt, er det opp til behandlende lege å vurdere dette og dokumentere behovet.  

Innbyggere må ha med medbrakt dokumentasjon. Dette kan være fra spesialisthelsetjenesten eller fastlegen, alternativt kan dokumentasjon på resepter brukes.

For hjelp kan du ringe hjelpetelefonen og bestille time på telefon 64 98 01 00, tastevalg 2. Åpningstid hjelpetelefonen er mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00- 15.00. Du kan også komme på drop-in de dagene vi vaksinerer.

Vaksinering etter smitte

Personer med gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge:

Personer som har gjennomgått covid-19 før første vaksinedose regnes som fullvaksinerte etter én dose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer. Hvis intervallet er mindre enn 3 uker vil vaksinedosen fortsatt være tellende. Personen vil da regnes som fullvaksinert etter den andre dosen forutsatt at intervallet mellom vaksinedosene er i overensstemmelse med absolutt minimumsintervall.

Merk at oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er god de første 6 månedene, og at den beskyttende effekten er bedre ved lengre intervaller mellom immunforsvarets eksponering for virus og/eller vaksine. Selv om den andre vaksinedosen vil være tellende så lenge absolutt minimumsintervall er overholdt anbefaler Folkehelseinstituttet at den andre vaksinedosen avventes til 3 måneder etter at man er frisk. Man kan også velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis.

Folkehelseinstituttet har åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått korona etter 2 doser kan få det. Det anbefales at den gis 3 måneder etter sykdom. 

 

Barn 5-11 år

Dette gjelder innbyggere født 2010 til 2016. Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan også ta imot tilbudet. Vestby kommune benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer i denne aldersgruppen.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det). 

Slik bestilles time:

Registrer ønsker om vaksine på hjemmesiden til kommunen.​ Du kommer til helseboka, og her må du logge inn med din bank ID. Du kan nå registrere at ditt barn ønsker vaksine. Når dere har registrert dere vil dere motta en sms og dere kan bestille time via link i sms. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Innbyggere mellom 5 - 15 år må ha med:

Barn og ungdom 12-15 år

Dette gjelder innbyggere født i 2006, 2007, 2008 og 2009. Vestby kommune benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer i denne aldersgruppen.

 • ​Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

Det anbefales at koronavaksiner settes med en ukes intervall til andre vaksiner.

Slik bestilles time:

Dere kan komme på drop-in alle dager vi vaksinerer, eller registrere at dere ønsker vaksine på hjemmesiden til kommunen.​ Du kommer til helseboka, og her må du logge inn med din bank ID. Du kan nå registrere at ditt barn/ungdom ønsker vaksine. Når dere har registrert dere vil dere motta en sms og dere kan bestille time via link i sms. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Innbyggere mellom 5 - 15 år må ha med:

Ungdom 16-17 år

Dette gjelder innbyggere født i 2004, 2005 og 2006. ​Vestby kommune benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer i denne aldersgruppen.

 • Vaksinasjonen består av to doser med 8-12 ukers intervall mellom dosene. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales en dose koronavaksine.
 • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose (dose 3) 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
 • Husk legitimasjon ved oppmøte

Det anbefales at koronavaksiner settes med en ukes intervall til andre vaksiner

Slik bestilles time:

Dere kan komme på drop-in alle dager vi vaksinerer, eller registrere at dere ønsker vaksine på hjemmesiden til kommunen. Hvis dere registrerer dere vil dere motta en sms og dere kan bestille time via link i sms som passer for dere. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.