1. Stikkledning må enten avkobles fra kommunal ledning ved anboringsventil, eller så må ledningen plomberes. Anboringspunkt kan gjenbrukes til ny stikkledning etter en teknisk vurdering av tilstand. Bildedokumentasjon på arbeidet sendes kommunen gjennom Entreprenørportalen som Avslutte tilkobling til offentlig vann/avløpsarbeid, sammen med et ønske om opphør av gebyrer. 
  2. Vannmåler med hel plombe demonteres, og denne skal innleveres til driftsavdelingen i Vestby kommune. 

Først når begge punkter er utført og meldt inn, stopper kommunen alle gebyrer.

Før påkobling igjen, må det sendes en søknad om Ny tilknytning til offentlig vann-/avløpsanlegg i Entreprenørportalen.