For å sikre trygg varelevering til Rema 1000 vil enkelte parkingsplasser bli skiltet med parking forbudt. Dette gjelder plassene nærmest Rema 1000s lasterampe og enkelte plasser på motsatt side av gata. 

Besøkende til rådhuset kan benytte fortauet fra Garderveien forbi Babylon Pizza som normalt.

 

Gravearbeider rådhusgata uke 41-45.JPG