Følgende felter er ferdig i etappeinndelingen for Vestby sentrum per april 2024:

  • Etappe 1: S3 og S4 (Wessel park), S6 og del av S8 (Kulturkvartalet), S7, S9, S10 (Møllestrøket), S24 (TryggBo), B3 og B4 (Gartneritaket)
  • Etappe 2: S17 og S18 (Møllestrøket), B1 og B/T2 (Wessel Hage/Eik), B/T1 (TryggBo)

På bakgrunn av dette er det nå åpnet for regulering av felter innenfor etappe 3, som er den ytre delen av Vestby sentrum.

Dette gjelder følgende felter - etappe 3:

  • SN1
  • G3, G4
  • B7- B14
  • F/K/T3, F/K/T2
  • PA1, PA2
  • T4
  • S20
  • U1, U2