Dette er viktig for å sikre at alle utrykningskjøretøy er informert dersom en vei stenges.

Det er dessuten både i kommunens og innbyggernes interesse å ha oversikt over hvem det er som er arrangør, og hvor lenge endringen i trafikkmønster skal vare.

Søk elektronisk via ledningsportalen