Dersom trafikk påvirkes på en eller annen måte, må du sende oss en plan som viser hvordan mønster endres for de som kjører og for myke trafikanter. Dette er viktig for å sikre at alle utrykningskjøretøy er informert dersom en vei stenges.

Det er dessuten både i kommunens og innbyggernes interesse å ha oversikt over hvem det er som er arrangør, og hvor lenge endringen i trafikkmønster skal vare.

Søknaden skal sendes elektronisk via ledningsportalen.