Vaksinasjon av barn og unge som skal reise

  • Barn (og voksne) som har hatt korona regnes som grunnvaksinerte etter 1 dose i Norge. Men enkelte land anser ikke personer som grunnvaksinert etter en kombinasjon av én dose og korona. FHI har åpnet for at barn kan tilbys dose 2 for å oppfylle et innreisekrav.
     
  • FHI anbefaler ikke at barn får vaksinasjon utover 2 doser for å oppfylle et innreisekrav, selv om EMA har godkjent oppfriskningsdose (3 doser) ned til 12 år. Det er egne anbefalinger for barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar knyttet til 3 doser i grunnvaksinasjonen.

Foresatte og barn må vurdere eventuelle bivirkninger som kan komme etter vaksine opp mot ønsket om å reise. De fleste bivirkninger etter koronavaksine hos barn er milde og forbigående, og alvorlige bivirkninger er sjeldne.

 

Vaksinasjon av voksne som skal reise

FHI anbefaler ikke at voksne tilbys vaksinasjon utover de gjeldende anbefalinger for å kunne reise. Det innebærer at voksne ikke bør tilbys vaksinasjon utover 3 doser for å kunne reise. Det er egne anbefalinger utover 3 doser for personer over 80 år, som kan tilbys en 2. oppfriskningsdose (dose 4) med mRNA-vaksine dersom de selv ønsker det, og personer over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar som anbefales 3 doser i grunnvaksinasjonen i tillegg til oppfriskningsdose.

Koronasertifikat

Koronasertifikat i EU

Vaksinasjonssertifikat fra WHO (gult vaksinasjonskort)

  • Enkelte land krever tilleggsdokumentasjon utenom koronasertifikat, slik som internasjonalt vaksinasjonssertifikat, fra WHO (også kjent som gult vaksinasjonskort, eller gulfebersertifikat), for å dokumentere vaksinasjonsstatus for koronavaksiner. Det internasjonale vaksinasjonssertifikatet er ikke knyttet til EU-forordningen om koronasertifikat, og kravet om dette er først og fremst et lokalt innreisekrav.
  • Dersom du har behov for å få koronavaksiner registrert i internasjonalt vaksinasjonssertifikat, må du henvende seg til helsetjenesten (fastlege, helsestasjonen, privat helseaktør m.fl.). I denne sammenhengen er det ikke en plikt å registrere koronavaksiner i det internasjonale vaksinasjonssertifikatet, og det kan medføre en kostnad i tilknytning til dette.