Du kan si opp barnehageplassen ved å logge deg inn i Søknadsportalen. Oppsigelsestid for barn i kommunale barnehager er fire uker fra skriftlig oppsigelsesdato. Private barnehager har egne frister for oppsigelse. Se den enkelte barnehages vedtekter.