Visjon

Barnehagens visjon er: "Glede, trygghet og vennskap."

Vårt hovedmål er at alle barn skal utvikle en god selvfølelse. Det krever at det er et godt samspill mellom voksne og barn og mellom barn/barn.

Organisering

Barnehagen har fire avdelinger - to avdelinger for 0-3 år og to avdelinger for 3-6 år. Barnehagen har plass til om lag 60 barn. 

Barnehagen gir hvert barn god omsorg og arbeider for å gi barna gode muligheter for lek og læring. Barna gis mulighet til aktiv medvirkning og medbestemmelse. Det holdes felles musikkstunder, er små lekegrupper og er fokus på riktig kosthold.

Lekeplassen vår er totalt fornyet i 2020. Den er inndelt i soner tilpasset barnas alder, de yngste barna har fått egne lekeapparat og et god luftig og lyst «sovehus». Rundt det store klatreapparatet er det anlagt sykkelløype med kiosk og ladestasjon. Det er romslige sandkasser med gjørmekjøkken og en eventyrskog med lekehus og bukkene-bruse-bro. Det er anlagt to kjøkkenhager med plantekasser, bærbusker og kasser for varmkompost. 

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Deør barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.

Årsplan

Årsplan Deør barnehage 2023-2024 kan åpnes her.

Årsplan Deør barnehage 2024-2025 kan åpnes her