Visjon

Barnehagens visjon er: "Glede, trygghet og vennskap."

Vårt hovedmål er at alle barn skal utvikle en god selvfølelse. Det krever at det er et godt samspill mellom voksne og barn og mellom barn/barn.

Organisering

Barnehagen har fire avdelinger som er aldersrene grupper. Barnehagen har plass til om lag 60 barn. 

Barnehagen gir hvert barn god omsorg og arbeider for å gi barna gode muligheter for lek og læring. Barna gis mulighet til aktiv medvirkning og medbestemmelse. Det holdes felles musikkstunder, er små lekegrupper og er fokus på riktig kosthold.

Sommeren 2020 planlegges en total fornying av lekeplassen- gjett om vi gleder oss!

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Deør barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.