Visjon

Barnehagens visjon er:"Vi gir barna røtter og vinger."

De voksne i barnehagen skal bidra og hjelpe til med at barna blir kjent med hvem de er, og hvem de er sammen med. Det dannes nye relasjoner og erfaringer som bidrar til å utvide barnas opplevelsesverden, og forsterke røttene.

Organisering

Barnehagen har fire avdelinger organisert med en avdeling for 1- 2 åringene og hver sin avdeling for 3-4-5 åringene.

Vi har skog og vann i umiddelbar nærhet, noe som gir flotte turmuligheter. Barneskolen ligger i nærheten slik at vi kan låne deres uteområde og benytte oss av lekeapparatene der. Nærområdet består av boligfelt, ungdomsskole, folkehøyskole, idrettshall og flere barnehager. Vi har gangavstand til sentrum med bibliotek, butikker og togstasjonen. 

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Østbydammen barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.