Planen beskriver hvordan Vestby kommune ønsker å tilrettelegge for at alle som bor og vokser opp i kommunen, skal kunne være aktiv hele livet.

Strategien er delt i tre innsatsområder; attraktive sosiale møteplasser, aktiv hele livet, og helhetlig utvikling. Med varierte tiltak innenfor innsatsområdene, ønsker kommunen å tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne velge en aktiv hverdag. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2031
Kunnskapsgrunnlag - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2031

Denne planen ble vedtatt 1. november 2021 og erstatter Kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029 og Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015 – 2026.